แผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
ควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติ
ประกาศข้อบัญญัติงบฯ ปี 2562
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ระเบียบการท่องเที่ยว
ระเบียบต่างๆ
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการปฎิบัติการ
ตามนโยบายของนายก
รายงานการเงินการคลัง
รายรับ - รายจ่าย
งบสิ้นปี
ประกาศ
ประกาศงานกิจการสภา
ประกาศกำหนดการ
ตรวจรับงานจ้าง
ประกาศอื่น ๆ
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ราคากลางงานก่อสร้าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสาร
จดหมายข่าว
แผ่นพับ
บทความ
สาระน่ารู้
บริการประชาชน
การขออนุญาตควบคุมอาคาร
การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
คู่มือประชาชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ประมวลภาพกิจกรรม
แผนที่ดาวเทียม
สายตรง อบต.ด่านชุมพล
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
กระดานสนทนา อบต.
 

 

งบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ

 

งบแสดงสถานะการเงินและงบอื่น ปี 61
งบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ปี 59


 

 

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บ     
..