ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมผนังปากท่อ ๒ ด้าน ซอยเขาขาด ๑๒ (โต๊ะทอง)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนห้วงไม้หอม หมู่ที่ ๒ บ้านเขาขาด  
ราคากลางงานก่อสร้าง  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง Para update 14/04/63 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยาง ถนนแสงธารา update 08/04/63 
การกำหนดอัตราค่าขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ update 03/04/63 
ประกาศผู้ชนะการเสรอราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ update 27/03/63 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ถนนแสงธารา หมู่ที่ 3 เอกสาร 1  เอกสาร 2 update 24/03/63 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ถนนวิถีขุนพล หมู่ที่ 4 เอกสาร 1  เอกสาร 2 update 24/03/63 
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 update 17/03/63 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง update 28/02/63
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เอกสาร 1 เอกสาร 2 เอกสาร 3 update 28/02/63
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองห้วงไม้หอม update 27/09/62
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก update 27/09/62
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อ คศล. update 27/09/62
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล.ซอยทับมะกอก1 update 24/09/62
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล.ถนนด่าน6 update 24/09/62