สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดทำแอปพลิเคชั่น"ตาสับปะรด" เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดยมีส่วนร่วมของประชาชนในการรายงานสถานการณ์ เมื่อมีการพบเห็นการทุจริต และการกระทำผิดกฏหมาย หรือรายงานสถานการณ์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยผู้ใช้งานสามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้ง ข้อความ ภาพ หรือวีดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานสถานการณ์ทั่วไป แจ้งข่าวทุจริตการออกเสียง เพิ่มช่องทางในการรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวการทุจริต เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องปรามการทุจริต

ดาวน์โหลดได้ที่นี่:

ระบบแอนดรอยด์: https://play.google.com/store/apps/details?id=ect.pineapple&hl=th 

ระบบ ios: https://apps.apple.com/th/app/id 1060014842 ? l = th

   

                       

แอปพลิเคชั่นฉลาดเลือก (smart vote) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลผู้สมัคร พรรคการเมือง ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง ส.ส. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดได้ที่:

ระบบแอนดรอยด์ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartvote

ระบบ ios https://apps.apple.com/th/app/smart-vote/id1447199802?l=th

                                   

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page