ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/ชำนาญการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page