ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Para Asphaltic Concrete (ตอน2) ถนนแสงธารา รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. 23066 หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง ตำบลด่านชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 4 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร องค์การบริหารสวนตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page