ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิดทางลาดยาง Para Asphaltic (ตอน 2) ถนนแสงธารา รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตร.ถ. 23066 หมู่ที่ 3 บ้านคลองแสง ตำบลด่านชุมพล กว้าง 6 เมตร ยาว 1,750 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page